První kolo Guldí ligy

Dnes jsme zveřejnili průběžné pořadí Guldí ligy po prvním kole. Pravidlá jsou zde, a výsledky tady.

Začátek

Vážení přátelé,

našim cílem je zde informovat veřejnost o dění v klubu, o jeho aktivitách. Naši prioritou bude podporovat členy a další zájemce v soutěžním chovatelství, ve zlepšení kvality ptáků.

Naše webové stránky si nekladou za hlavní cíl informovat o chovu amadin Gouldové. Stránek o problematice chovu je na internetu nespočet.

Na stránkach usilovně pracujeme. Ještě chvíli mějte strpení.

Děkujeme

Váš AG Klub cz

Krmení a výživa

thumb polozrale_proso_detailKrmení a výživa amadin Gouldové je jednou z nejdůležitějších otázek jejich chovu. Přestože lze AG považovat za již plně domestikovaný druh astrildovitých pěvců, má svá specifika, která chovatel musí, chce-li být úspěšný, respektovat. Kvalitní výživa a krmení je jedním z těchto specifik. Důležitá je především trvale vysoká kvalita předkládaných krmiv, ale i změny ve složení krmné dávky (KD). Amadina  Gouldové je zrnožravý pěvec a od této skutečnosti se odvíjejí i nároky na složení KD, její obměnu apod. Pochopitelně jsou součástí přijímané potravy i živočišné bílkoviny, ale jejich podíl v KD nemusí být nikterak velký a navíc ještě kolísá v závislosti na jednotlivých fázích ročního biologického cyklu.

Základní  krmná  dávka.

Základní krmná dávka, v klecích chovatelů, se skládá ze suchých, vyzrálých semen (zrnin). Amadina  Gouldové je ale druhem, u kterého tvoří suchá, plně vyzrálá semena větší část potravy i ve volné přírodě. Alespoň  po delší část roční biologické periody. Jde o klasický stepní druh  a tomu odpovídají i  její potřeby ohledně krmiv    (ale i dalších ukazatelů – mikroklima, etologie apod. ). V areálu jejího výskytu se střídají dlouhá období sucha, která znamenají nedostatek potravy a tedy i migraci populace druhu krajinou, s kratšími periodami dešťů, tedy dobou hojnosti, kdy ptáci vyhnízdí. V období sucha je na populaci vyvíjen  značný selekční tlak a pouze jedinci s mnoha „nej“ přežívají. Tento tlak prostředí plně odpovídá jednomu z evolučních požadavků – přírodnímu výběru. „Top“ jedinci pak, v příznivém období, mohou rozšířit svoje geneticky definované přednosti do populace druhu v širší míře, na úkor těch „ méně kvalitních“. Pokud nenastane žádný zásadní výkyv v přirozené rovnováze mezi prostředím a populací funguje tento model celkem spolehlivě. Nebezpečí populací stepních druhů ptáků ( v tropech a nízkých subtropech)  spočívá ve změně podmínek vnějšího prostředí, možnosti rozmachu některých infekčních nebo invazních chorob v důsledku snížení kondice populace. V 80. a 90. letech minulého století byla takto zasažena i volná populace AG (invazní tracheobronchitida) a z tohoto zásahu se vzpamatovává pouze velmi zvolna dodnes. Tyto náhlé nebo naopak dlouhodobé negativní změny vnějšího prostředí (absence období dešťů apod. ), mohou oslabit populaci tak, že nemůže např. odolávat uvedené invazi roztočů. To je problém populací ve volné přírodě. V chovech je tomu ale jinak. Populace chovaná po léta v klecích a voliérách na jednu stranu výrazně zeslábla, protože ptáci nejsou vystaveni téměř žádnému selekčnímu tlaku (nedostatek potravy, predátoři apod. ). Toto změkčení má pak za následek  menší odolnost proti různým onemocněním (viz. dále), ale i vyšší nároky na kvalitu krmiv, především z pohledu jejich čistoty a zdravotní nezávadnosti. Naopak domestikace snížila nároky AG na teplotu prostředí. V tomto ohledu jsou ptáci „tvrdší“ oproti přírodní populaci.

thumb smesTato kapitola se ale má zabývat krmením AG a tato konkrétní část především základní KD. Základní  KD tvoří  suchá semena (zrniny), nejčastěji ve formě jejich směsi. Pro příklad si zde uvedeme složení některých typů krmných směsí, pro astrildovité (speciální směsi pro AG se zatím nevyrábějí – alespoň ne běžně). V závěru si dovolím uvést jeden příklad krmné směsi zrnin, vhodné jako základní krmivo pro AG.

Uvedené směsi jsou z provenience firmy Versele Laga – Belgie.

Exoten  (směs je určena pro všechny druhy astrildovitých ptáků)

U tohoto typu směsi je podíl drobnozrnných druhů vyšší (54 %). Směs lze použít i pro běžné krmení guld.

 • Proso  senegalské 48, 0 %
 • Proso žluté (Plata) 33, 0 %
 • Lesknice 8, 5 %
 • Mohár červený 6, 0 %
 • Proso červené 3, 0 % (velikostí podobné Hanácké Maně, ale tvrdší)
 • Niger 1, 5 %

Exoten  zucht  (směs je určena pro chov, tedy chovatele, lze ji použít i pro menší druhy)

Tato směs je určena pro drobnější druhy astrildovitých (podíl drobných semen 68, 0 %). Lze ji použít jako součást základní KD guld. Velmi kvalitním krmivem je japonské proso. Z dietetického pohledu by tato směs nemusela obsahovat niger, ale na druhou stranu jsme již napsali, že obsah olejnatých semen do 5 % celkového množství krmné směsi semen lze tolerovat bez velkých problémů.

 • Proso  senegalské 36, 0 %
 • Proso žluté (Plata) 28, 0 %
 • Lesknice 16, 0 %  (výrobce uvádí, že se jedná o drobná semena )
 • Proso japonské 10, 0 %
 • Proso stříbrné 4, 0 %
 • Niger   4, 0 %
 • Červený mohár 2, 0 %

Australische Prachtfinken (směs je vhodná především pro australské druhy, včetně AG)

Australští astrildovití ptáci patří mezi střední druhy. Je zde proto omezen podíl drobnějších semen, ale zvýrazněn podíl lesknice. Z dietetického hlediska jde tato směs správným směrem, je  ale otázkou, zda ji tak budou vidět i ptáci. Ty jsou potřebné především proto, že většina druhů australských astrildovitých, tedy i guldy, odchovává bez podávání živé potravy nebo s pouze minimálním množstvím. Granulím a peletám se budeme více věnovat v dalších oddílech, u průmyslových krmiv

 • Lesknice  34, 0 %
 • Proso senegalské 25, 0 %
 • Proso stříbrné 13, 0 %
 • Proso japonské 10, 0 %
 • Mohár červený 5, 0 %
 • Chia 2, 0 %  
 • Perlila 1, 0 %
 • VAM granule-pelety 8, 0 % (Vitamin Aminokyseliny Minerálie-pelety)
 • Drcené lastury 2, 0 %

Afrikanische Prachtfinken

Tato směs je opravdu určena pro drobnější, tedy převážně africké druhy astrildovitých. Nicméně v chovu guld ji lze kombinovat s předchozí směsí pro australské astrildovité. Jedná se o jednu z možností. Z pohledu dietetického by zde mohlo být zařazeno japonské proso, které má vyšší biologickou hodnotu.

 • Proso senegalské 38, 0 %
 • Lesknice 15, 0 %
 • Proso žluté (Plata) 10, 0 %
 • Mohár červený 5, 0 %
 • Niger 4, 0 %
 • Proso stříbrné 3, 0 %
 • Divoká semena (nespecifikováno) 2, 0 %
 • Chia 2, 0 %
 • Perlila 1, 0 %
 • VAM granule 8, 0 %
 • Drcené lastury 2, 0 %

Exoten  prémium 

(vylepšená směs pro všechny druhy astrildovitých ptáků)

Tuto směs lze používat celoročně. Její složení je celkem příznivé.

 • Senegalské proso 31, 0 %
 • Proso žluté (Plata) 26, 0 %
 • Lesknice 15, 0 %
 • Proso stříbrné 7, 0 %
 • Proso japonské 5, 0 %
 • Mohár červený 4, 0 %
 • Niger 2, 0 %
 • Pelety (granulky) 8, 0 %
 • Drcené lastury 2, 0 %

Tolik ukázka některých druhů komerčně vyráběných směsí pro astrildovité ptáky od přední evropské firmy. Specielní směsi zrnin pro amadiny Gouldové se nevyrábějí a tak si jejich chovatelé musí vybrat některou z  uvedených nebo je různě kombinovat. Řada chovatelů si vytváří směsi vlastní, podle svých osvědčených receptů. Pokud jsou složeny z kvalitních, zdravotně nezávadných komponentů (bez příměsí – plísní, roztočů prachu apod. ) je to v naprostém pořádku.

V poslední době (2-4 roky), začínají někteří výrobci (Nizozemí, Belgie), obohacovat tyto směsi o travní, jetelová, amarantová nebo divoká semena. Z hlediska dietetického je to jistě vhodné a vítané zpestření krmné dávky. Zároveň je ale nutné chovatele upozornit, že tento typ krmné směsi není příliš vhodný pro nakličování. .

Historie chovu

Amadinu Gouldové objevil a popsal anglický cestovatel a ornitolog John Gould a pojmenoval ji Amadina gouldiae, jak už jsme si řekli. Také jsme se seznámili s biotopem guld. Životním prostředím je dán i rámec jejího chovu. Navíc pro svoje mimořádně „exotické“ zbarvení je mezi chovateli velmi oblíbena. Do Evropy byla poprvé dovezena červeno a černohlavá forma někdy kolem roku 1887. Žlutohlaví ptáci došli poprvé v r. 1915.

Velmi úspěšným chovatelem byl Angličan P. W. Teague. Sestavil jedinečný chovný kmen a v letech 1930-1946 je od – choval ve 24 generacích.

Pokud se ptáci dopravovali do Evropy lodní dopravou, byly velké ztráty, protože dlouho trvající cesta ptáky vysílila. Po zavedení leteckých dovozů se situace výrazně zlepšila stejně, jako kvalita ptáků. Od roku 1963, kdy byl zakázán vývoz z Austrálie, pochází většina ptáků z japonských odchoven, kde byli ptáci odchováváni pomocí japonských chůviček. V současné době jsou stavy amadiny Gouldové stabilní a odchovy probíhají většinou pod vlastními rodiči celkem bez problémů.

Amadiny Gouldové jsou citlivé na transport, kdy se mohou dostavit alimentární potíže, jako důsledek transportního stresu. V tomto ohledu je tomuto druhu potřebné věnovat určitou pozornost. U amadin Gouldové byl vícekrát diagnostikován i polyomavirus či cirkovirus, nejedná se ale o běžné infekce. Velmi závažným faktorem v jejich chovu je otázka krmiv a krmení. Především čistota krmení je pro úspěšný chov i odchov nutná. I v přírodě ohrozila „prskavka“ divokou populaci. Právě znečištěné krmivo (prach) je největším zdrojem původců tohoto onemocnění – roztočů. Velký význam má i biologická hodnota krmné dávky a způsob krmení. Samotná technologie chovu amadin Gouldové není nikterak náročná. Vzhledem k jejich nárokům na mikroklima se jedná o klasický „panelákový“ druh astrildovitého ptáka. Pokud tedy chovatel dodržuje určité podmínky, je jejich chov celkem jednoduchou záležitostí.

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka