Guldí liga, pravidla

guldi-ligaGuldí liga

Pravidlá soutěže

 1. Soutěžit můžou pouze členové klubu.
 2. Začátek soutěže je totožný s první výstavou vypsanou pro daný rok a konec je totožný s poslední výstavou téhož roku.
 3. Počty a stáří vystavovaných ptáků se řídí výstavními podmínkami jednotlivých výstav.
 4. Do soutěže se počítají pouze výsledky Amadin Gouldové (nejlepší AG je na výstavě považována pro naši soutěž jako vítěz výstavy)
 5. Získávat lze body pouze za předpokladu, že pořadatel vyhlásí třídu, skupinu, nejlepší AG.
  U kolekcí třídu, skupinu kolekcí nebo vítěznou kolekci AG. Pokud tak neučiní nelze body za umístění počítat. Body za ohodnocení (predikát, body) se připisují vždy, jak u jednotlivců tak u kolekcí, včetně bodů za soulad.
 6. Body za umístění se různým jedincům chovatele sčítají. Platí, že chovatel si může přičíst u každého vystavovaného ptáka na jedné výstavě pouze jedno jeho nejlepší bodové ohodnocení (body za umístění se nesčítají).
 7. Výstavy jsou ohodnoceny koeficientem, který je určený před zahájením soutěže - sezóny.
 8. Při rovnosti bodů pořadí určuje v první řadě počet nejvyšších umístění, pokud je shoda pak počet bodovaných ptáků, pokud ani tyto dvě pomocné kritéria nestačí rozhodne počet obsazených výstav.
 9. Výsledky jsou po jednotlivých výstavách zveřejňovány v co nejkratším termínu na webu klubu.
 10. Oficiální předání ceny pro vítěze proběhne na klubové schůzi.
 11. Pravidla je možné měnit pouze se souhlasem většiny hlasujících členů klubu, ne však v průběhu sezóny.Způsob bodování podle umístění

Způsob bodování podle umístění

Třída

 • 1. místo 5 b
 • 2. místo 3 b
 • 3. místo 2 b

Koeficient konkurence

 • 1 – 6 ks = 0,5x
 • 7 - 10 ks = 1x
 • 11 – 20 ks = 2x
 • 21 ks a více = 3x

Skupina

 • 1. místo 10 b
 • 2. místo 8 b
 • 3. místo 6 b

Koeficient konkurence

 • do 10 ks = 0,5x
 • 11 až 30 ks = 1x
 • 31 - 40 ks = 2x
 • 41 ks a více = 3x

Výstava

 • 1. místo 30b

Koeficient konkurence

 • do 50 ks ptáků = 0,5x
 • od 51 do 90 ks ptáků = 1x
 • 91 – 200 ks = 2x
 • 200 ks a více =3x

U kolekcí je pro koeficient brán vždy celkový počet jedinců

Způsob bodování podle ohodnocení jednotlivce a kolekce

(nepočítá se koeficient konkurence)

V soutěži jednotlivců:

 • VD, nebo 87-89 1 b
 • V nebo 90 a více 3 b

V soutěží kolekcí:

 • za každého jednotlivce kolekce:
 • VD, nebo 87-89 1 b
 • V nebo 90 a více 3 b
 • za kolekci se chovateli připisují body za soulad

Vypsané výstavy a jejich koeficienty

 • Derby drobných exotů, Nymburk = 1
 • Klubová výstava. Nymburk = 1,25
 • Ornita, Nitra  = 1
 • EXOTA, Olomouc =1
 • Exotika, Lysá nad Labem = 1

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka