1. klubová výstava AG Klubu

1. klubová výstava AG Klubu

Vážení přátelé „Klubáci“.

01-vitez-vystavy

14. září proběhla 1. Klubová výstava . Jak ji zhodnotit? Pro mne je to o to těžší, že jsem byl od počátku skeptikem, ve smyslu počtu vystavovatelů i vystavených ptáků. Musím se přiznat, že můj skepticismus nebyl zcela na místě. Nakonec se z tohoto pohledu výstava celkem vydařila. Ale k číslům až později.

Akce proběhla v areálu „Moštárna“ Nymburk. Prostředí bylo, myslím, pro tento typ výstavy odpovídající. Navíc díky dobrým vztahů z minulosti byla cena pronájmu, včetně energií velmi dobrá a tudíž není důvod měnit místo příští výstavy. Ta by měla proběhnout 13.09.2014.

Pokud jde o organizaci celé akce, tak bylo vidět, že se jednalo o první ročník a občas něco jemně skříplo, nicméně celkově se povedlo organizaci akce zvládnout celkem dobře. Zde bych chtěl poděkovat Především Láďovi Jarošovi, Honzům Benešovi a Procházkovi, Ronaldu Šokalovi a Rosťovi Petříkovi. Zvláštní poděkování pak patří Milanovi „Milánkovi“ Justelovi, který se postaral o pronájem Moštárny. Pro příští rok snad již bude mít Klub vlastní stojany, které ještě vylepší uspořádání celé expozice.

U posuzování se na poslední chvíli musela vyrešit absence Tomáše Osoby, který byl nemocen a tak „zaskakoval“ Josef Piskora. Myslím, že společne s Milanem Cibulkou posoudili výstavu celkem na úrovni, i když hodnocení bylo provedeno predikátem a ne na body, jak bylo uvedeno v propozicích. Pro príští rocník je predjednáno posouzení od p.Helma z Nemecka. I když má Klub ve svých řadách, po vstupu p. T. Trnobranského, hned tři posuzovatele, jde nám především o to, aby mohli vystavovat všichni členové. Tedy i posuzovatelé.

Zároveň s výstavou proběhla i první členská schůze Klubu. Zde je asi nejvíce co vylepšit. Na výstavu se přihlásilo 15 členů Klubu. Je pochopitelné, že ne všichni členové mohou v jednu chvíli vystavovat, někdo je v zaměstnání, nemocen, někdo nemusí mít ptáky ve výstavní kondici apod. Ale na schuzi se dostavilo 18 chovatelu z 35 členů Klubu. Je to, podle mého názoru málo. Chápu i to, že ekonomická situace není ružová a každý si hlídá výdaje a šetrí. Na druhou stranu chovatelé ze Slovenska a Ostravska přijedou a členové, kteří to mají do Nymburka pár kilometru, tak chybí. To se musí změnit a výbor Klubu si toto stanovil jako jednu z priorit pro příští rok. Nicméně zápis z 1. výroční členské schůze (valné hromady) klubu bude zveřejněn na webu.

Ke schůzi ještě jednou, krátce. Tato byla také volební. Volil se výbor Klubu pro funkční období 2014-2015. Členská schůze volila předsedu a členy výboru. Výbor bude tedy pro uvedené volební období pracovat ve složení:

 • Michal VÍT - předseda Klubu
 • Rostislav PETŘÍK - místopředseda Klubu, ekonom
 • Vladimír JAROŠ - jednatel Klubu
 • Tomáš PRACHAR - registrátor Klubu
 • Tomáš OSOBA - poradce pro sportovní chov Klubu
 • Jozef SIMAN - zástupce výboru Klubu pro Slovensko
 • Roland ŠOKALA – zástupce výboru Klubu pro Moravu

Tolik tedy k organizačním věcem Klubu a vrátíme se zpět k vystaveným ptákům, o které zde jde především.

V obecné rovině musím napsat, že mě počet vystavených ptáků i jejich kvalita překvapila. A to tak, že příjemně. Spoluorganizoval jsem, společně s Rosťou Petříkem loňské setkání na Špičáku, které bylo spojené s bodováním AG. Kvalita vystavených ptáků se za uvedený rok výrazně zlepšila. Tím nechci říci, že není co zlepšovat. Asi 14 dnů před klubovou výstavou jsem se byl podívat (společně s Láďou Jarošem a Rosťou Petříkem) na výstavě podobně zaměřeného klubu v Německu. Musím říci, že s vyjímkou žlutých ptáků, jsme plně konkurence schopni a např. u přírodních červenohlavých ptáků jsme na tom jako Klub lépe. To jenom na úvod. Nyní čísla.

Vystaveno bylo 128 ptáků, kteří byli rozděleni do čtyř skupin a jako pátá skupina bylo vystaveno 5 kolekcí.

Skupina č I. : PŘÍRODNÍ PTÁCI.

V této skupině bylo vystaveno nejvíce kusů, celkem 63 a také byla jedinou skupinou s výstavními třídami.
Třída 1: přírodní -. fialovoprsí – černohlaví ptáci - vystaveno 20 kusů

 • Vítěz trídy : Jozef SIMAN
 • 2. místo : Jozef SIMAN
 • 3. místo : Jozef SIMAN

Třída 2: přírodní – fialovoprsí – červenohlaví ptáci – vystaveno 33 kusů

 • Vítěz třídy : Jozef SIMAN
 • 2. místo : Jozef SIMAN
 • 3. místo : Miroslav BALÁŽ

Třída 3: přírodní – fialovoprsí – žlutohlaví ptáci - vystaveno 10 kusu

 • Vítěz třídy : Miroslav BALÁŽ
 • 2. místo : Miroslav BALÁŽ
 • 3. místo : Vladimír JAROŠ

 

 • Vítěz skupiny : Jozef SIMAN
 • 2. místo : Jozef SIMAN
 • 3. místo : Miroslav BALÁŽ

Skupina č. II. : BĚLOPRSÍ / RUŽOVOPRSÍ PTÁCI PŘÍRODNÍHO PLÁŠTE.

V této skupině bylo vystaveno 20 ptáků. Skupina nebyla rozdělena na třídy.

 • Vítěz skupiny : Rostislav PETŘÍK
 • 2. místo : Michal VÍT
 • 3. místo : Josef PISKORA

Skupina č. III. : ŽLUTÍ A ŽLUTOPASTELOVÍ PTÁCI.

V této skupině bylo vystaveno 8 ptáku. Skupina nebyla rozdělena na třídy.

 • Vítěz skupiny : Milan JUSTEL
 • 2. místo : Josef PISKORA
 • 3. místo : Jan BENEŠ

Skupina č. IV. : MODRÍ, MODROPASTELOVÍ A STŘÍBRNÍ PTÁCI.

V této skupině bylo vystaveno 17 kusu

 • Vítěz skupiny : Rostislav PETŘÍK
 • 2. místo : Michal VÍT
 • 3. místo : Rostislav PETŘÍK

KOLEKCE :

 • Vítězná kolekce : Rostislav PETŘÍK
 • 2. místo : Michal VÍT
 • 3. místo : Jozef SIMAN

Celkový vítěz výstavy : Jozef SIMAN - přírodní červenohlavý pták

Vítězný samec byl skutečně velice pěkný, jak je patrné i z fotografie. Navíc je velmi zajímavé, že zvítězil právě červenohlavý pták. Na většině podobných výstav vítězí černohlaví ptáci, kteří jsou obecně silnější.

Tolik tedy ke zhodnocení výstavy. Je potřebné se zamyslet nad příští výstavou. Jednak nad výrobou nových regálu, které by více vyhovovaly potřebám výstavy. Především ale nad přístupem členské základny k celé akci. Jak k samotné výstavě, tak i k souběžné výroční členské schůzi. Klub se sejde prakticky pouze jenom jednou ročně, právě při klubové výstavě. Celá členská základna by měla toto pojmout jako svoji prestižní záležitost. Jak jsem již napsal, lze akceptovat řadu důvodů, pro které se někdo nemůže zúčastnit, ale slušností by mělo být se alespoň omluvit.

Doufám tedy, že 2. klubová výstava v roce 2014 bude ještě kvalitnější nežli ta letošní. Bylo by to jen ku prospěchu činnosti Klubu.

Michal Vít

Foto Tomáš Prachař a Honza Procházka, děkujeme

[widgetkit id=5]

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka