2. klubová výstava AG Klubu - výsledky

Vážení kolegové,

zde si můžete stáhnout katalog naši poslední výstavy v pdf. Výstavu posoudili pánové Hans-Jürgen Helm (přírodní ptáci a kolekce) a Milan Cibulka (mutační ptáci)

Detailnější zhodnocení výstavy provedeme později, zatím tedy jenom výsledky.

2. klubová výstava - propozice

agk-2014-web
Vážená  kolegyně, vážení kolegové.

Podruhé nadešel čas, kdy je třeba vyhlásit výstavní podmínky pro 2. otevřené mistrovství AG Klubu. Vyhlášené podmínky mají charakter rámce, který může být upraven, pokud to bude situace vyžadovat. Tuto aktualizaci by provedl výstavní výbor. V zásadě se může jednat pouze o detaily - např. pokud bude dostatek ptáků, lze vyhodnotit i nejlepší protějšek k vítězi výstavy. Rozhodně se nebude měnit nic zásadního.

Derby - dokonáno jest

Vážení kolegové,

desátý ročník Derby drobných exotů je již minulostí. Výsledky a celý katalog je zde ke stažení. V krátké době zveřejníme i výsledky po prvním kole Guldí ligy.

Vítězem Derby se stal Jiří Švadlenka se zebřičkou, gratulujeme.

Nejlepší amadina Gouldové byla 1,0 černohlavá přírodní Tomáše Osoby, gratulujeme.

Derby drobných exotů

plakat-derby2014Výstavní podmínky

10. Derby drobných exotů

10. otevřené česko - německé derby drobných exotů pořádané ve spolupráci KPEP a Sdružení chovatelů exotického ptactva Liberec se uskuteční v sobotu 21. června v Liberci, v restauraci U Košků, Vrchlického 50/15 (místo konání pravidelných burz). Výstava bude jednodenní.

Příjem ptáků na výstavu je od 8.00 do 10.00, posuzování ptáků od 10.30 do 13.00 hodin. Pro chovatele bude výstava otevřena od 13.00 hodin, slavnostní vyhlášení vítězů v 15.00, ukončení výstavy v 15.30 hodin.

Soutěže se mohou zúčastnit zebřičky, chůvičky, rýžovníci, pásovníci, amadiny Gouldové a diamantové (podle výstavních tříd zveřejněných na stránkách KPEP) ročníků 2013 (staří ptáci) a 2014 (mladí ptáci), u amadin Gouldové 2012 až 2013 (staří ptáci), 2014 (mladí ptáci).

Ptáky je třeba dodat ve vlastních výstavních klecích pro drobné exoty s odpovídajícím množstvím krmiva a s napáječkou. Poplatek za jednoho ptáka je 1,0 EUR nebo 30,- Kč. Za členy KPEP hradí poplatek klub. Pro vystavovatele je povinný odběr katalogu v ceně 40,-Kč.

Uzávěrka přihlášek je 14. června 2014. V případě, že nebudete moci vyplnit přihlášku na počítači můžete kontaktovat přítele Václava Podpěru telefonicky 777 604 851. Pokud nebudete rozhodnuti o přesné účasti ptáků zašlete alespoň přibližné údaje, t.j. vystavovaný druh a počet kusů. Na přihlášce budete garantovat svým prohlášením zdravotní stav ptáků. Veterinární potvrzení není třeba. Přihlášky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výstava bude následovat po pravidelné burze pořádané SCHEPL. Můžete tedy přivézt i ptáky do prodeje na burze.

Posuzování ptáků proběhne predikátem, oceněni kokardou budou ptáci ve třídě obsazené alespoň 7 ptáky od 3 chovatelů. Na výstavě bude pokračováno v bodovém hodnocení úspěšnosti chovatelů jako v předchozích ročnících.

Výstavní třídy a přihláška

Slovo předsedy

Vážení kolegové

Přiblížil se Nový rok 2014 a spolu s ním i některé změny v AG Klubu a jeho další činnosti. Považuji za dobré si je připomenout.

První změnou je nový výbor AG Klubu, který vzešel z voleb konaných při členské schůzi 14.09.2013. Výbor povede Klub v letech 2014 a 2015. Složení výboru je následující :

 • Předseda: VÍT Michal
 • Místopředseda: PETŘÍK Rostislav
 • Jednatel: JAROŠ Vladimír
 • Registrátor: PRACHAŘ Tomáš
 • Výstavnictví: OSOBA Tomáš
 • Člen výboru: SIMAN Jozef, Ing. - garant pro Slovensko
 • Člen výboru: ŠOKALA Roland – garant pro Moravu
 • Předseda kontrolní a revizní komise: PROCHÁZKA Jan, Ing.

Druhou změnou, kterou schválila členská schůze, je změna výše členského příspěvku. Ten byl stanoven, počínaje rokem 2014, na 500,00 Kč a jeho splatnost je do 31.03.2014. Každý, kdo nebude mít příspěvek zaplacený do výše uvedeného data přestává být automaticky členem AG Klubu. Od placení příspěvku jsou osvobozeni členové, mladší 18-ti let.

Další změnou je poplatek za ptáky na Klubové výstavě. Členská schůze zrušila startovné a schválila klecné a to ve výši :

 • 25,00 Kč / 1,00 € za vystavený kus pro členy AG Klubu
 • 50,00 Kč / 2,00 € za vystavený kus pro nečleny klubu

Změny ve výši členských příspěvků i ve výši klecného, jsou nezbytné pro financování činnosti Klubu. V současné době byla zadána, nebo již probíhá, výroba výstavních stojanů. Jedná se o to, aby byl Klub soběstačný při pořádání výstavy. Bohužel jsou členské příspěvky, eventuálně sponzorské dary, jediným zdrojem financování Klubu a při dnešním stavu ekonomiky, ještě dlouho jedinými budou.

Na www, v klubové sekci je vyvěšen plán činnosti Klubu pro rok 2014, kde jsou zahrnuty uvedené změny. Bylo by dobré, kdyby se každý z členů s tímto plánem seznámil a také případně navrhl úpravy nebo změny. Hlasovat se o tomto plánu bude do konce ledna 2014. Pokud členská základna plán schválí, výbor se jím bude řídit.

Vážení kolegové, závěrem mi dovolte popřát všem členům klubu mnoho zdraví, štěstí, pohody a také chovatelských úspěchů v Novém roce 2014.

Ještě jednou všechno nej ... a těšíme se na shledanou 13.09.2014 v Nymburce v co možná nejhojnějším počtu.

Za výbor AG Klubu

Michal Vít

Guldí liga - dobojováno

 Třetí výstavou zařazenou do Guldí ligy byla Exotika. V Lysé nad Labem se sešlo 227 drobných exotů z toho 57 amadin Gouldové. Dvě třetiny byly od  našich osm členů. Výstavní třídy vznikli u černohlavých a červenohlavých ptáků. Nevíce bodů pozbíral Tomáš Osoba za vítězsvtví ve třídě, skupině (AG) a dokonce i kategorii (zebřičky, chůvičky ...), kterou vyhrál černohlavý modrý samec.

Výstava byla vzhledem ke státnímu svátku o jeden den delší než obvykle. Mnozí měli obavy, ale ukázalo se, že zdravý pták vydrží být sedm dnů ve výstavní kleci na rušném místě bez ujmy, i když poslední den už byla vidět únava.

Teď k celkovým výsledkům.

Do prvního ročníuk Guldí ligy bylo zařazeno 5 výstav. Bohužel dvě se nekonally. Nejvíce bodů měli možnost získat členové na klubové výstavě, kde byla i největší konkurence. Tuto možnost využili naši kolegové ze Slovenska.

Celkově se do soutěže zapojilo 18 členů. Cenou pro vítěze je plaketa, která bude předána na schůzi v Nymburku.

Druhé kolo Guldí ligy

Vážení kolegové,

ve dnech 4. - 6. 10 proběhla v Plzni výstava drobných exotů, která byla zařazena do seriálu Guldí liga s koeficientem 1. Celkem se z našeho klubu zúčastnilo 8 vystavovatelů, kteří vystavili 52 Amadin Gouldové ( z celkového počtu 83 kusů AG). Zhodnocení výstavy nechám na jiných, ale průběžné výsledky GL si můžete prohlédnout zde.

Ukázalo se, že naše pravidla hodnocení nejsou dokonalá (chybí bodové ohodnocení vítěze kategorie, pokud je výstava smíšená), ale bylo by nefér je měnit v průběhu. Pro další ročník je možnost je upravit i podle Vašich podnětů, na které se těšíme a které můžeme prodiskutovat i zde na naši klubové diskuzi.

Vzhledem ke skutečnosti, že Exota 2013 je zrušená z technických příčin (nedostavěný pavilon), je poslední možností letos bodovat na výstavě Exotika 2013 v Lysé nad Labem. Tímto vyzývám hlavně členy, kteří letos ještě nevystavili ani brko, k aktivní účasti.

 

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka