Featured

Slovo předsedy

Vážení kolegové

Přiblížil se Nový rok 2014 a spolu s ním i některé změny v AG Klubu a jeho další činnosti. Považuji za dobré si je připomenout.

První změnou je nový výbor AG Klubu, který vzešel z voleb konaných při členské schůzi 14.09.2013. Výbor povede Klub v letech 2014 a 2015. Složení výboru je následující :

 • Předseda: VÍT Michal
 • Místopředseda: PETŘÍK Rostislav
 • Jednatel: JAROŠ Vladimír
 • Registrátor: PRACHAŘ Tomáš
 • Výstavnictví: OSOBA Tomáš
 • Člen výboru: SIMAN Jozef, Ing. - garant pro Slovensko
 • Člen výboru: ŠOKALA Roland – garant pro Moravu
 • Předseda kontrolní a revizní komise: PROCHÁZKA Jan, Ing.

Druhou změnou, kterou schválila členská schůze, je změna výše členského příspěvku. Ten byl stanoven, počínaje rokem 2014, na 500,00 Kč a jeho splatnost je do 31.03.2014. Každý, kdo nebude mít příspěvek zaplacený do výše uvedeného data přestává být automaticky členem AG Klubu. Od placení příspěvku jsou osvobozeni členové, mladší 18-ti let.

Další změnou je poplatek za ptáky na Klubové výstavě. Členská schůze zrušila startovné a schválila klecné a to ve výši :

 • 25,00 Kč / 1,00 € za vystavený kus pro členy AG Klubu
 • 50,00 Kč / 2,00 € za vystavený kus pro nečleny klubu

Změny ve výši členských příspěvků i ve výši klecného, jsou nezbytné pro financování činnosti Klubu. V současné době byla zadána, nebo již probíhá, výroba výstavních stojanů. Jedná se o to, aby byl Klub soběstačný při pořádání výstavy. Bohužel jsou členské příspěvky, eventuálně sponzorské dary, jediným zdrojem financování Klubu a při dnešním stavu ekonomiky, ještě dlouho jedinými budou.

Na www, v klubové sekci je vyvěšen plán činnosti Klubu pro rok 2014, kde jsou zahrnuty uvedené změny. Bylo by dobré, kdyby se každý z členů s tímto plánem seznámil a také případně navrhl úpravy nebo změny. Hlasovat se o tomto plánu bude do konce ledna 2014. Pokud členská základna plán schválí, výbor se jím bude řídit.

Vážení kolegové, závěrem mi dovolte popřát všem členům klubu mnoho zdraví, štěstí, pohody a také chovatelských úspěchů v Novém roce 2014.

Ještě jednou všechno nej ... a těšíme se na shledanou 13.09.2014 v Nymburce v co možná nejhojnějším počtu.

Za výbor AG Klubu

Michal Vít

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka