Plán činnosti AG Klubu cz. na rok 2023

Zdravím kolegové, je tu další rok a tím i nový návrh činnosti klubu:

 1. Prodloužení smlouvy na provoz www.stránek klubu
  Toto proběhlo v listopadu 2022 a stránky jsou zaplaceny na další rok tj. do listopadu 2023
 2. Výběr členských příspěvků
  • do 31.03.2023 budou zaplaceny všechny členské příspěvky (500,- Kč / ekvivalent v € = 20Euro)
  • chtěl bych požádat všechny členy o platbu na účet klubu, v loňském roce se to velmi dařilo. Budu rád, pokud v tom budeme pokračovat. Termín i úhrada je jednotná pro všechny členy klubu i z SK.
  • variabilní symbol pro každého člena je zveřejněn viz. Sekce pro členy klubu kde naleznete vzor (případně uveďte do poznámky své jméno)
  • protože se jedná o jednu ze základních členských povinností, jejich nezaplacení ve výše uvedeném termínu povede k ukončení členství v AG Klubu cz.
 3. Kroužky 2024
  po zkušenostech z loňských roků navrhujeme pokračovat ve spolupráci s f.p.Šestáka. Evidenci a objednávání kroužků bude vyřizovat Martin Chocholouš. Cena kroužků pro rok 2023 bude 7,50 kč/ks ( pokud nedojde k nepředvídatelnému zdražení)
 4. Technické vybavení
  Rozšíření v plánu zatím žádné není. Pokud by ale vzešel podnět z členské základny, lze jej realizovat, za předpokladu, že jej budeme moci finančně zabezpečit.
 5. VÝSTAVY 2023
  Derby drobných exotů 2023
  DERBY proběhne opět v nymburské Moštárně, v termínu 10.06.2023. Derby bude pořádáno KPEPem Praha, opět za
  spoluúčasti (a to i finanční) AG Klubu a Klubu chovatelů zebřiček.  Z našeho pohledu by penzum práce mělo být stejné jako v r. 2022. Pokud by měl někdo ze členů připomínky, nápady není problém je projednat prostřednictvím webu a eventuálně zařadit do plánu.
  Výstava je zařazena do seriálu Guldí ligy.
  Klubová výstava – 11.otevřené mistrovství AGKlubu cz. 2023
  Klubová výstava proběhne znovu v nymburské „Moštárně“ 9. září 2023. Organizační zabezpečení výstavy bude upřesněno v květnu / červnu 2023. Jedná se již o 11.ročník této výstavy a věřím, že ji letos podpoříme co nejvíce.
  Výstava je součástí Guldí ligy.
  EXOTIKA Lysá n. L.
  EXOTIKA 2023 proběhne ve dnech středa 25. – neděle 29. října 2023. Ptáci se budou naskladňovat 23.10. a posuzování proběhne 24.10.2023. Bližší info bude ještě upřesněno.
  Výstava je zařazena do seriálu Guldí ligy.
  Exota Olomouc
  Tato výstava by měla proběhnout v termínu 13. až 15.října 2023 pokud nedojde k jejímu zrušení jako v předešlých letech. Bližší informace ještě upřesníme.
  Výstava je zařazena do seriálu Guldí ligy.
  Pokud by byl ze strany členské základny vznesen požadavek na zařazení jiné výstavy do seriálu Guldí ligy, je to možné. Každá akce v tomto směru má od výboru zelenou.
 6. Členská schůze
  Proběhne souběžně s výstavou od cca 09.00 do cca 11.00.
  V roce 2023 jsou v plánu volby do Výboru klubu. Jelikož se jedná o velmi podstatné volby, byla by vhodná co největší účast členů klubu. Volí se výbor opět na 4 roky. Proto jako každoročně apeluji na členskou základnu, aby se členské schůze zúčastnilo co nejvíce členů. Stav se sice lepší, ale účast by mohla být ještě vyšší.
  Pokud si člen neudělá alespoň jednou za rok čas na členskou schůzi, spojenou s klubovou výstavou, ztrácí pak smysl, být členem Klubu.
  Součástí ČS bude oficiální vyhodnocení Guldí ligy 2022.
 7. Guldí liga
  Přesná pravidla, včetně zařazení jednotlivých akcí do seriálu Guldí ligy 2023, budou zveřejněna na webu klubu, nejpozději do 31.05.2023. Věřím, že vše proběhne dle plánu a nebudeme muset žádné akce rušit či případně přesouvat. Pokud ano, budeme informovat.

Chocholouš Martin
předseda AG Klubu cz.

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka