12. Derby drobných exotů
Featured

12. Derby drobných exotů

12. otevřené česko - německé derby drobných exotů pořádané ve spolupráci KPEP a AG Klub

Druhou červnovou neděli proběhlo již tradiční „Derby drobných exotů“, které podruhé hostila nymburská „ Moštárna“. Jde o akci s dlouhou tradicí, započatou v německém Ebersbachu. V roce 2014, kdy již z německé strany nebylo možné výstavu zabezpečit, byla přenesena do Čech, konkrétně do Liberce. Nu a od roku 2015 probíhá v Nymburku, kde je velice dobré zázemí. Od roku 2014 je pořadatelem KPEP Praha ve spolupráci s AG Klubem.

V letošním roce bylo vystaveno 177 ptáků od 22 vystavovatelů. Stav je přibližně stejný, jako v loňském roce. Co se ale mění je druhová skladba vystavovaných ptáků. V letošním roce ovládly Derby amadiny Gouldové, kterých bylo 91 kusů, tedy více jak polovina z celkového počtu exemplářů. Náš Klub, tedy jeho členové, vystavili 72 AG, což činilo 79 % z jejich celkového počtu. Také účast 12 členů AG Klubu představovala více jak 50 % všech vystavovatelů. Z pohledu Klubu se jedná o slušnou účast. Je to logické, protože Derby bereme jako určitý rozjezd a otestování ptáků, před vrcholem sezóny, kterým je speciální výstava |Klubu.

U ostatních výstavních kategorií se sešel větší počet ptáků ještě u zebřiček. I zde je patrná existence specializovaného klubu. V ostatních kategoriích bylo ptáků „poskrovnu“. Asi největší propad v sou-časné době zaznamenávají chůvičky. Tento trend je ale patrný v celé Evropě.

Posouzení ptáků provedli pp. H.J. Helm, J. Piskora a T. Osoba, myslím velmi dobře.

Zpestřením výstavy byla závěrečná „aukce“ ptáků. Za tento nápad a jeho realizaci patří dík Vláďovi Jarošovi. Byl dobrým „ dražebním komisařem“.

Celá výstava proběhla celkem hladce a v přátelském prostředí. Musíme si uvědomit, že chov ptáků, potažmo drobných exotů, neprožívá v současné době žádný boom. Je to dáno mnoha důvody, které zde nemá cenu rozvádět. Známe je asi všichni. Tato skutečnost se promítá do výstavnictví asi v celé Evropě. Řečeno zkráceně , lidé mají jiné starosti. Je proto dobře, že díky zapálení několika „bláznů“ se Derby pořádá i po jeho přenesení z Německa do Čech. Je stále složitější motivovat chovatel k vystavování ptáků. A, jak jsem již uvedl, i přes fakt, že se jedná o jednodenní akci, se počet, ani profil vystavovatelů příliš nemění.

Jednu připomínku si ale nemohu odpustit. Snad jediným negativem byla nejednotnost výstavních klecí. Expozice pak hned na první pohled vypadá „nesourodě“. Jsem velmi rád, že jsem se nechal přesvědčit k použití jednotných boxů pro klubovou speciálku, i když se přiznám, že jsem tomu zpočátku nebyl příliš nakloněn.

Rozsáhlejší hodnocení akce, z pohledu výsledků, najdou členové Klubu v dalším čísle Guldího zpravodaje.

Na závěr nezbývá než-li poděkovat pořadatelů i všem vystavovatelům za jejich práci a účast na výstavě. Nu a pochopitelně doufat, že tato akce proběhne i v roce 2017.

M. Vít

Katalog je zde

Fotky věnoval přítel Václav Podpěra

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka