Featured

Slovo předsedy

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Čas ubíhá velmi rychle a tak je tady konec roku 2015. Jaký byl ? Myslím, že uvolněnější, oproti předešlému roku.  Řadu názorových rozdílů se podařilo „vydiskutovat“ a většinou to bylo i ku prospěchu věci, něco je třeba ještě doladit, ale jak právě končící rok ukázal – jde to a hlavně jde vše řešit v rámci Klubu a ne mimo něj. Z uvolněnější atmosféry mám radost a budu se snažit o udržení tohoto stavu.

 

Máme zvolený nový výbor Klubu, který se ujme svých povinnosti 1. ledna. Je pouze pětičlenný ( oproti dosavadnímu sedmičlennému výboru), ale pro řízení Klubu myslím postačí. Navíc vznikla Odborná komise která bude pracovat na některých tématech a tím ulehčí výboru jeho práci. Co nás čeká v následujícím roce – 2016. Program je podobný roku letošnímu. Do seriálu Guldí ligy  budou zařazeny pravděpodobně čtyři výstavy – Derby drobných exotů, Otevřené mistrovství AG Klubu, Exota Olomouc a Exotika Lysá n. L. 

Prvním „závodem“ seriálu Guldí ligy bude „Derby drobných exotů“, které i tentokráte bude hostit Nymburk a na této akci se Klub podílí jako spolupořadatel – termín 11. červen 2015. Je zde předjednané ukázkové posouzení AG, detailnější propozice budou uveřejněny před výstavou.

Druhou akcí bude 4. otevřené mistrovství AG Klubu, opět v nymburské Moštárně – termín 10. září 2015. Akce by měla proběhnout standardním způsobem, posuzovat bude H.J. Helm a v případě potřeby ještě jeden posuzovatel. Ke klubové výstavě se vrátíme záhy po Novém roce, kdy výbor předloží členské základně ke schválení (formou internetového hlasování) zavedení papírových výstavních klecí pro tuto akci. Podrobnější návrh bude začátkem roku 2016 zveřejněn na klubovém webu, kde s k tomu může členská základna vyjádřit. 

U Exoty Olomouc  bude záležet na zájmu členů, zda budou vystavovat nebo se Klub bude pouze prezentovat. To ale za předpokladu, že někdo projeví zájem prezentaci připravit a také ji pak následně zabezpečit. 

Na Exotice Lysá, několik členů pravidelně vystavuje a Klub zde má i svoji prezentaci, kterou budou zajišťovat pp. Jaroš a Justel. Na přípravě Derby drobných exotů se částečně podílíme a Klubová výstava je jasná. 

Podobně jako loni zůstává výše členských příspěvků na 500 Kč a jejich splatnost do 31.03.2015. Bylo založeno nové klubové konto, jeho číslo bude oznámeno v lednu na stejném místě, jako je číslo stávajícího účtu. Pokud jde o členské příspěvky, jak již bylo uvedeno, jejich splatnost je do konce března, u nezaplacených k tomuto datu půjde do poloviny dubna elektronická upomínka se splatností do konce dubna. Pokud nebude příspěvek zaplacen ani ve druhém termínu, automaticky bude ukončeno členství.

Co si přát do Nového roku 2016. Snad jenom to, aby se do činnosti Klubu zapojilo co nejvíce stávajících členů a podařilo se ještě několik zapálených členů získat. Tím, že se zapojí více členů, je pravděpodobná vyšší účast na výstavě a také ucelenější pohled na stav chovu AG v rámci Klubu. Věřím, že se toto přání podaří naplnit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem mi dovolte, abych Vám jménem výboru Klubu popřál hezké Vánoce, šťastný Nový rok 2016 a v něm mnoho zdraví, pohody v osobním životě a hodně chovatelských úspěchů. Doufáme, že se sejdeme v září v Nymburku ve větším počtu.

Za výbor AG Klubu

Michal Vít

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka