Program členské schůze AG Klubu cz.

12. září 2015 v 09.00 hod Nymburk

 1. Zahájení, přivítání členu na výstavě a schůzi
 2. Přijetí nových členů :
  • Tomáš Palasman
  • Michal Heger
  • Petr Štěpánek
  • Roman Veselka
  • Lubomír Janča
  • Zdeněk Zámečník
  • Eva Niniková
 3. Vyloučení členů, kteří neplní své členské povinnosti
 4. Schválení změny stanov
 5. Schválení výše a splatnosti členského příspěvku pro rok 2016
 6. Volba volební komise
  • Jan Procházka , ing. - předseda volební komise
  • Václav Vosyka – člen volební komise
  • Miloslav Justel – člen volební komise
 7. Volba odborné komise
  • Josef Piskora – předseda odborné komise
  • Tomáš Osoba – člen odborné komise
  • Tomáš Trnobranský – člen odborné komise
 8. Předání ceny vítězi „Guldí ligy“ za rok 2014 – Tomáš OSOBA
 9. Instrukce volební komise – ing. Procházka seznámí s průběhem voleb výboru klubu
 10. Zpráva o činnosti Klubu od poslední členské schůze
 11. Zpráva o hospodaření a stavu financí Klubu
 12. Zpráva o organizačních záležitostech Klubu
 13. Ustavení redakční rady „Guldího zpravodaje“, pokud budeme chtít zpravodaj zachovat, je třeba aby se do jeho přípravy zapojilo více členů
 14. Plán výstav pro rok 2016
  • je třeba rozhodnout, kolik výstav bude v příštím roce Klub pořádat nebo spolupořádat
  • návrh výboru je tento :
   • Derby drobných exotů Nymburk – pravděpodobný termín 11.06.2016
    existuje návrh spojit tuto výstavu s výstavou mláďat AG Klubu – technicky lze řešit a levnější
   • Výstava mláďat AG Klubu – termín není určen - pokud neproběhne při Derby
   • 4. klubová výstava AG Klubu – termín 10.09.2016
   • Exota Olomouc – přesný termín neznáme, možnost zahrnout výstavu do Guldí ligy, možnost prezentace AG Klubu – pak ale ČS musí určit, kdo ji zajistí
   • Exotika Lysá n. L. - přesný termín neznáme, možnost zahrnout výstavu do Guldí ligy, možnost prezentace AG Klubu – pak ale ČS musí určit, kdo ji zajistí
   • Pro rok 2016 by tedy přicházelo v úvahu max. 4 – 5 výstav, pokud někdo navrhne ČS další akci, bude se o ní hlasovat
 15. Diskuse – v rámci diskuse proběhnou tajné volby výboru Klubu
 16. Zveřejnění výsledku voleb (schůze nově zvoleného výboru Klubu)
 17. Vyhlášení výsledků výstavy, ukončení schůze

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka