Zhodnocení 11. Derby drobných exotů z pohledu AG Klubu

Skončil první seriál Guldí ligy – 11. Derby drobných exotů. Výstava letos proběhla 13.06 v nymburské „Moštárně“. Krátce o průběhu napsal Vláďa Jaroš a tak se pokusím již uvedené jenom trochu rozšířit.

Na tomto ročníku se AG Klub spolupodílel a to v tom smyslu, že zajistil, prostřednictvím Milana Justela, pronájem Moštárny a dodal stojany na bodovačky. U stojanů se jednalo o již vylepšený a plně funkční model. Za to patří dík především Jirkovi Dvořákovi.

Na letošním Derby bylo vystaveno celkem 63 kusů amadin Gouldové. Z uvedeného počtu vystavili členové AG Klubu 55 kusů – tedy 87 % ptáků. Vlastně pouze Václav Podpěra vystavoval guldy, jako jediný „nečlen“. Rozdělení AG podle jednotlivých skupin :

 • přírodní ptáci celkem 38 kusů
 • černohlaví 18
 • červenohlaví 17
 • žlutohlaví 3
 • běloprsí ptáci přírodního pláště 9
 • žlutí a pasteloví ptáci 13 kusů
 • modří ptáci 3 kusy

Jak z uvedeného vyplývá, výrazně se snížil počet přírodních žlutohlavých jedinců a podobné je to i u modrých ptáků. U modrých byla i kvalita slabší . Oproti loňskému roku bylo vystaveno o 7 kusů více, což není nijak razantní nárůst. Co je ale z hlediska Klubu podstatné, je nárůst počtu vystavovatelů. V loňském roce (Liberec) vystavovalo 8 členů, v letošním (Nymburk) 12 členů – nárůst o 50 %. Pokud by se jednalo o dlouhodobější trend, považoval bych to za slušný úspěch. Ten je umocněn i tím, že dva naši tradiční, větší vystavovatelé (kolegové Osoba a Prachař) se letos, z pracovních důvodů, Derby nezúčastnili. Na druhou stranu vystavovalo několik „ novějších“ členů Klubu a ne bez úspěchu. Nicméně za „skokana“ roku bych považoval Jirku Dvořáka, kde byl posun v chovu asi největší. Je vidět, že Jirka stíhá nejen nejen vyrábět stojany (za což mu musím ještě jednou poděkovat), ale i odchovávat velmi slušné ptáky.

V obecné rovině bych řekl, že kvalita vystavených ptáků, jako celek, mírně zaostávala za klubovou výstavou. To je celkem logické, protože většina členů své ptáky připravuje právě na „klubovku“. Ta by měla být (a snad i je) vrcholem výstavní sezóny.

V rámci derby proběhla také členská schůze Klubu, ale o průběhu a závěrech poinformuji v Guldím zpravodaji.

Co napsat závěrem. Nezbývá než-li všem !zainteresovaným“ poděkovat. Zvláštní dík pak patří „chlapcům“ M. Justelovi za organizační a „stavební“ zajištění akce, Jirkovi Dvořákovi za dohotovení stojanů a Vláďovi Jarošovi za mravenčí práci při tvorbě seznamů, katalogu, bodovacích lístků a ostatního protivného papírování.

Doufám, že se ve stejném, či lépe vyšším počtu sejdeme při této akci i příští rok.

Michal Vít

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka