Slovo předsedy

Vážení kolegové.

I když se to nezdá, přiblížil se konec roku 2014. Jeho vyhodnocení v rámci AG Klubu ukáže až čas. Zdá se mi ale, že atmosféra uvnitř klubu mírně „zhoustla“. To je celkem pochopitelné, začínají se projevovat názorové odlišnosti. A právě „vydiskutování“ těchto rozdílných pohledů na činnost Klubu by mělo přispět v závěru ke zlepšení práce AGK. Osobně považuji v tomto směru za dů­ležité dodržení dvou základních podmínek. První je za­chování slušnosti při výměnách názorů (to je zatím bez problémů). Druhou podmínkou by měl být určitý návyk – řešit věci AG Klubu, pouze v AG Klubu. Myslím, že je několik subjektů, kterým naše činnost, do určité míry, „není příjemná“ a tak nevidím důvod, proč se mají do Klubu veřejně „strefovat „ vlastní členové – bez toho, aby se věc napřed vyřešila v Klubu. Nicméně to jen můj ná­zor a záleží na úvaze každého jednotlivého čle­na, jak se zachová.

Co nás čeká v následujícím roce – 2015. Program je podobný roku letošnímu. V seriálu Guldí ligy ubudou dvě výstavy - výstava drobných exotů Plzeň, která definitivně skončila a Exota Olo­mouc, která se letos neuskuteční. Naopak jedna výstava přibude – pokud se bude konat Ornita.

Prvním „závodem“ seriálu Guldí ligy bude „Derby drobných exotů“, které tentokráte bude hostit Nymburk a na této akci se Klub podílí jako spolupořadatel – termín 13. červen 2015. Je zde před­jednané ukázkové posouzení AG, detailnější propozice budou uveřejněny před výstavou.

Druhou akcí bude 3. otevřené mistrovství AG Klubu, opět v nymburské Moštárně – termín 12. září 2015. Akce by měla proběhnout standardním způsobem, posuzovat bude H.J. Helm a v případě po­třeby ještě jeden zahraniční posuzovatel. Pokud vše půjde hladce.

Třetí akcí je pak výstava v Lysé n.L – EXOTIKA, opět standard jako vždy. Poslední akcí, uvádím jako poslední, protože nevím zda proběhne by byla ORNITA. Pokud bude, zařadíme do seriálu GL.

Důležitou akcí pro chod Klubu budou volby výboru, které proběhnou při klubové výstavě v září. Už z tohoto pohledu by bylo velmi dobré, aby se účast na členské schůzi zvýšila. Způsob provedení voleb bude řešen během jara formou hlasování na stránkách.

Podobně jako loni zůstává výše členských příspěvků na 500 Kč a jejich splatnost do 31.03.2015.

I v roce 2015 bude Klub pracovat na zajištění potřeb pro výstavu. Jirka Dvořák dodělává druhou část stojanu, takže Klub bude disponovat cca 16 m stojanu, což odpovídá umístění cca 350 – 380 bodovaček. Budeme tím plně soběstační a nezávislí na jiném subjektu. To je poměrně důležité.

Vážení kolegové, závěrem mi dovolte, abych Vám jménem výboru Klubu popřál hezké Vánoce, šťastný Nový rok 2015 a v něm mnoho zdraví, pohody v osobním životě a hodně chovatelských úspěchů. Doufáme, že se sejdeme v září v Nymburku ve větším počtu.

Za výbor AG Klubu

Michal Vít

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka