Zhodnocení výstavy

Vážení kolegové.

Uběhl týden od klubové výstavy a je tedy čas k jejímu krátkému zhodnocení, včetně souběžně probíhající členské schůze. Ponechal jsem si týdenní odstup, protože jsem některé věci potřeboval promyslet.

Nevím, zda se výstava povedla. V porovnání s loňským rokem byl vidět výrazný krok vpřed. A to jak v zabezpečení výstavy po materiální a organizační stránce, tak především v kvalitě vysta­vených amadin Gouldové. To si myslím bylo dostatečně patrné. Oproti prvnímu ročníku se podařilo zabezpečit technicky zázemí – tedy regál, který prošel zatěžkávací zkouškou a to tak, že celkem úspěšně. Do další akce dojde k k vyztužení nosné konstrukce a rozšíření o dva až tři díly, tedy o 4 – 6 metrů výstavní plochy. Jsme tedy v podstatě nezávislí a nemusíme shánět na co postavit bodovač­ky příště. Zázemí v Moštárně se také zlepšilo, ale zde je ještě stále na čem zapracovat. To je úkolem pro další výstavu. Výrazně se zlepšil příjem a třídění ptáků. Jednak Vláďa Jaroš vymyslel funkční a jednodušší systém a také „brigáda“ z Liberce zabodovala . Bylo znát, že kluci vědí co a jak. Rád bych jim touto cestou ještě jednou poděkoval. Pochopitelně i zde se ještě některé drobnosti dají do příští výstavy vylepšit.

 

Že se kvalita ptáků zlepšila, bylo jasně patrné . Bylo to vidět především na přírodních ptácích, ale i v bě­loprsých a modrých ptácích si nestojíme až tak špatně. U žlutých už je situace trochu slabší, i když např. ptáci p. J. Piskory nebyli vůbec špatní. Ale tato skupina jako celek se jevila, jako nejslabší. Nicméně podobné je to i jinde, třeba v Německu, kde jsou žlutí ptáci také celkově slabší. V po­rovnání s minulou výstavou byl ale vidět posun k lepšímu.

Co je ale stále stejné, ba snad ještě o poznání horší, je zájem členů o dění Klubu. Pokud nemá členstvo zájem ani o tuto, pro Klub vrcholnou akci, je to důvod k zamyšlení. Zamyšlení každého jednotlivce nad tím, zda má pro něj význam být členem AG Klubu. Chápu, že někdy sezóna nevyjde, něco se v chovu děje – přestavba, stěhování atd., to se stane a jednu sezónu prostě chovatel nevy­stavuje. Nebo i více sezon. Přesto se ale může zastavit alespoň na schůzi. Ale i to pochopím, nemusí mít čas, práce, rodina. Co ale nechápu vůbec, je to, že se nedokáže ani omluvit. Telefonem, SMS, e - mai­lem, prostě nějak. Členů bylo před výstavou 43. Někteří neaktivní. Deset členů bylo členskou schůzí vyloučeno pro neplnění svých členských povinností. Zbylo tedy 33. Na výstavě a členské schůzi bylo přítomno 16 členů Klubu. Tedy zhruba polovina. Dalších 6 členů bylo omluveno – z pracovních, rodinných či jiných důvodů. Zbývající třetina členské základny neposlala ani vzkaz ! Nevím, jak tento stav řešit do budoucnosti.

Jak tedy uzavřít celkové hodnocení. Ptáků bylo více – 147 (oproti loňským 128) , kolekcí bylo víc - 6 (oproti loňským 4). Kvalita ptáků se zvedla. Zázemí také, podobně jako organizace výstavy. Potud dobře, i když rezervy jsou všude. Malá účast členů Klubu je špatně a to tak, že zásadně. Zde je třeba vyvinout snahu a motivaci pro vyšší počet aktivních členů.

Michal Vít

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka