Výstavní klec

Použití výstavních klecí upravují soutěžní podmínky jednotlivých výstav.

Jde o sjednocení světelných a proporčních podmínek za účelem objektivního hodnocení