Image

Upozornění

Veškerý obsah podléhá autorskému zákonu (Zákon č. 121/2000 Sb.). Obsah, ani jeho části nesmíte šířit bez souhlasu autorů (textová část: Michal Vít, obrazová část: Vladimír Jaroš)

Způsobů hodnocení

Způsobů hodnocení, tedy provedení posouzení, může být několik. AG Klub na svých akcích může využít těchto způsobů:

a. Klasickým způsobem (na body):

pozice   maximální počet bodů 
 I. typ, velikost, postava, kondice  40
 II. barva a kresba  35
 III. opeření  10
 IV. zobák,nohy,drápky  15
Celkem  100

Při posuzování kolekcí se také hodnotí soulad a vyrovnanost kolekce až 6-ti body a to tak, že rozdíl bodů uvnitř kolekce se odečítá od maximálního počtu bodů za soulad.

b. Predikátem :

NU – neuspokojivý (vyřazen, výluka) méně než 81 bodů 
U – uspokojivý  81 – 83 bodů
D – dobrý   84 – 86 bodů
VD – velmi dobrý  87 – 89 bodů
V – výborný  90 a více bodů

U jednotlivých pozic posuzovatel nevypisuje body, ale určí pouze celkový počet bodů, který převede do slovního označení.

c. Pořadím (tzv. šíbe - systém)

Posuzovatel provede porovnání vystavených ptáků, určí pořadí od nejlepšího k nejhoršímu a hodnocení převede na predikát.

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka