Popisná (parametrická) část

Abychom mohli popsat amadinu Gouldové a připravit tak určitý vzor, musíme nejprve provést rozdělení do jednotlivých pozic, které se posuzují „jakoby“ odděleně a spojují se až do výsledného vyjádření, ve formě bodů, toho daného jedince.

I. TYP, VELIKOST, POSTAVA, KONDICE

Tato pozice je hodnocena maximálně 40 body. V podstatě lze bodové ohodnocení rozdělit asi takto:

  • Typ – 10 bodů
  • Velikost - 10 bodů
  • Postava – 10 bodů
  • Kondice – 10 bodů

II. BARVA A KRESBA

Tato pozice je hodnocena maximálně 35 body. Vzhledem k tomu, že amadina Gouldové není "kreslený" pták, tedy v podstatě nemá kresbu, je hodnoceno především zbarvení.

III. Opeření

Tato pozice je hodnocena maximálně 10 body. Hodnocení této pozice se do určité míry překrývá s první pozicí a to konkrétně s kondicí. Pozice opeření hodnotí celistvost a kvalitu opeření.

IV. ZOBÁK, NOHY, DRÁPKY

Tato pozice je hodnocena maximálně 15 body a bodové ohodnocení lze rozdělit asi takto:

  • zobák – 5 bodů
  • nohy – 5 bodů
  • drápky - 5 bodů

Hodnocení této pozice se zaměřuje na celistvost, barvu a funkčnost zobáku, nohou a drápků. Opět mírně prolíná s hodnocením v pozici I. (kondice).