Guldí zpravodaj č. 5

Dnes jsme vydali nové číslo našeho klubového čtvrtletníku. Budeme rádi, když se aktívně zapojíte do jeho tvorby.