2. klubová výstava - propozice

agk-2014-web
Vážená  kolegyně, vážení kolegové.

Podruhé nadešel čas, kdy je třeba vyhlásit výstavní podmínky pro 2. otevřené mistrovství AG Klubu. Vyhlášené podmínky mají charakter rámce, který může být upraven, pokud to bude situace vyžadovat. Tuto aktualizaci by provedl výstavní výbor. V zásadě se může jednat pouze o detaily - např. pokud bude dostatek ptáků, lze vyhodnotit i nejlepší protějšek k vítězi výstavy. Rozhodně se nebude měnit nic zásadního.

Co považuji za důležité, je nahlášení počtu kusů od každého vystavovatele do 7. září 2014 a nejpozději do 11. září 2014 pak doplnění čísel kroužků a jednotlivých tříd - NEJPOZDĚJI do tohoto data. To je věc zásadní. Klubová výstava je jednodenní akcí, při které navíc probíhá i VČS Klubu, takže času není nazbyt. Včasným odesláním potřebných dat umožníme hladký a časově kratší příjem ptáků na výstavu nebo vytvoření katalogu ap. Myslím, že dva dny před výstavou již každý bude vědět, jaké ptáky vystaví.

Zároveň bych také upozornil, že posledním termínem pro zaplacení členských příspěvků za rok 2014 je den VČS. Jak vyplývá ze stanov, kdo nebude mít zaplacený členský příspěvek, bude navržen členské schůzi k vyloučení z Klubu, pro neplnění členské povinnosti. Je to především nefér vůči ostatním platícím členům.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hezký zbytek prázdnin či dovolené, pochopitelně i mnoho úspěchů v chovu a neshledanou v Nymburce.

Michal Vít