9. klubová výstava

Výstavní podmínky 9. klubové výstavy AG KLUB.cz

Datum a místo konání:

 • 11. září 2021
 • Nymburk, Tyršova 17, 288 02 Nymburk

Soutěžit budou

 • Vlastní odchovy druhu amadina Gouldové ročníku 2020 a 2021 jako jednotlivci nebo kolekce.
 • Ptáci budou vystaveni ve výstavních bodovacích klecích (bílý karton, černá mřížka), které budou vybaveny napáječkou a krmítkem s dostatkem krmiva pro tuto jednodenní akci. Vystaveni ptáci nesmí vykazovat žádné známky onemocnění. To bude garantováno chovatelem. Ptáci jevící jakékoliv příznaky onemocnění nebudou do soutěže přijati.
 • Po domluvě lze za úhradu zapůjčit výstavní klec.
 • Soutěž je jednodenní a je otevřená pro všechny chovatele. Ptáci musí mít uzavřené kroužky předepsané velikosti i předepsanou barvu. Nejsou povoleny další označovací kroužky.
 • Soutěž je zařazená do seriálu Guldí ligy s koeficientem 1,25.
 • Výstavní výbor si vyhrazuje právo na kontrolu kroužků.
 • Ptáky do výstavních skupin a tříd zařazuje chovatel, který toto uvede do přihlášky – podle zařazení jsou ptáci posouzení. Za správnost zařazení nese odpovědnost chovatel.

Soutěžní podmínky

 • Posuzovat se bude "na body" podle platného standardu. Rozdělení do výstavních tříd a skupin bude také podle standardu. Výstavní třída a skupina vzniká, pokud je obsazena nejméně 7 ptáky od 3 různých chovatelů. Výstavní třídy se neslučují! U kolekcí je podmínkou vyhlášení vítěze účast alespoň 3 vystavovatelů. Ve všech třídách a skupinách bude zveřejněno pořadí do třetího místa.
 • Vítěz třídy, 2. a 3. místo bude ohodnoceno medailí a kokardou (pokud je splněno pravidlo 7/3)
 • Vítěz skupiny bude ohodnocen pohárem a kokardou, 2. a 3. místo medailí či kokardou (pokud je splněno pravidlo 7/3 vystavovatelů)
 • Vítězná kolekce dostane pohár a kokardu, 2. a 3. místo medaile či kokardu (pokud je splněno pravidlo 7/3 vystavovatelů)
 • Vítěz výstavy získá pohár a kokardu.
 • Nejlepší samice / samec výstavy získá pohár a kokardu. (Pokud vyhraje výstavu samec – uděluje se cena nejlepší samici a obráceně)
 • Reklamace průběhu a výsledků výstavy je potřeba uplatnit u výstavního výboru nejpozději do konce výstavy, jenom tak budou reklamace posouzené.
 • Katalog bude pouze v elektronické podobě, zdarma na webu klubu.

Termíny:

 • Uzávěrka přihlášek je 5. září 2021
 • Příjem ptactva do soutěže: 10. září od 14,00 do 17,00 hod. a 11. září od 7,00 do 9,30 hod.
 • Vyhlášení vítězů 11. září cca v 15,00 hod
 • Výdej ptactva 11. září cca 16,30 hod
 • Pro veřejnost je výstava otevřená 11. září od 13,00 do cca 15,30 hod.
 • Výstavní výbor může čas vyhlášení vítězů a výdeje ptactva posunout podle potřeby.

Výstavní výbor

 • Michal Vít, Jiří Chocholouš, Martin Chocholouš

Klecné

 • klecné činí 35kč za klec a bude hrazeno chovatelem při příjmu ptáků na výstavu ( Michal Vít )

Prodej ptactva během výstavy

 • je možný pouze vystavovatelům nebo zúčastněnému personálu ve vlastních klecích minimální velikosti bodovací klece pro pár. Výstavní výbor si vyhrazuje nepřijmout do prodeje nevhodně umístěné, znečistěné nebo ptáky jevící známky nemoci. Ptáci budou oddělení od soutěžní části. Prodej a další manipulace s ptactvem bude pouze na prodávajícím. Výstavní výbor jenom připraví prostor pro prodej.
 • Po bodování proběhne aukce. Nabízet ptactvo k prodeji touto formou mohou aktivně zúčastnění vystavovatelé nebo personál výstavy.
 • Aukce se řídí zveřejněnými pravidly pro tuto akci.

Členská schůze

 • Během výstavy proběhne výroční členská schůze. Předpokládané zahájení v 10,30 hod.
 • Členská schůze není přístupná veřejnosti.