Program členské schůze AG Klubu cz.

12. září 2015 v 09.00 hod Nymburk

 1. Zahájení, přivítání členu na výstavě a schůzi
 2. Přijetí nových členů :
  • Tomáš Palasman
  • Michal Heger
  • Petr Štěpánek
  • Roman Veselka
  • Lubomír Janča
  • Zdeněk Zámečník
  • Eva Niniková
 3. Vyloučení členů, kteří neplní své členské povinnosti
 4. Schválení změny stanov
 5. Schválení výše a splatnosti členského příspěvku pro rok 2016
 6. Volba volební komise
  • Jan Procházka , ing. - předseda volební komise
  • Václav Vosyka – člen volební komise
  • Miloslav Justel – člen volební komise
 7. Volba odborné komise
  • Josef Piskora – předseda odborné komise
  • Tomáš Osoba – člen odborné komise
  • Tomáš Trnobranský – člen odborné komise
 8. Předání ceny vítězi „Guldí ligy“ za rok 2014 – Tomáš OSOBA
 9. Instrukce volební komise – ing. Procházka seznámí s průběhem voleb výboru klubu
 10. Zpráva o činnosti Klubu od poslední členské schůze
 11. Zpráva o hospodaření a stavu financí Klubu
 12. Zpráva o organizačních záležitostech Klubu
 13. Ustavení redakční rady „Guldího zpravodaje“, pokud budeme chtít zpravodaj zachovat, je třeba aby se do jeho přípravy zapojilo více členů
 14. Plán výstav pro rok 2016
  • je třeba rozhodnout, kolik výstav bude v příštím roce Klub pořádat nebo spolupořádat
  • návrh výboru je tento :
   • Derby drobných exotů Nymburk – pravděpodobný termín 11.06.2016
    existuje návrh spojit tuto výstavu s výstavou mláďat AG Klubu – technicky lze řešit a levnější
   • Výstava mláďat AG Klubu – termín není určen - pokud neproběhne při Derby
   • 4. klubová výstava AG Klubu – termín 10.09.2016
   • Exota Olomouc – přesný termín neznáme, možnost zahrnout výstavu do Guldí ligy, možnost prezentace AG Klubu – pak ale ČS musí určit, kdo ji zajistí
   • Exotika Lysá n. L. - přesný termín neznáme, možnost zahrnout výstavu do Guldí ligy, možnost prezentace AG Klubu – pak ale ČS musí určit, kdo ji zajistí
   • Pro rok 2016 by tedy přicházelo v úvahu max. 4 – 5 výstav, pokud někdo navrhne ČS další akci, bude se o ní hlasovat
 15. Diskuse – v rámci diskuse proběhnou tajné volby výboru Klubu
 16. Zveřejnění výsledku voleb (schůze nově zvoleného výboru Klubu)
 17. Vyhlášení výsledků výstavy, ukončení schůze

Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu AG klubu zakázáno.